ஏகதின பிரமோற்சவ விழா நிகழ்வுகள் 05.10.2017
Bramorchavam_2017 (1)
அம்சவாகனம்
Bramorchavam_2017 (2)
அனுமந்த வாகனம்
Bramorchavam_2017 (3)
கருட வாகனம
Bramorchavam_2017 (4)
குதிரை வாகனம்
Bramorchavam_2017 (5)
சிம்ம வாகனம்
Bramorchavam_2017 (6)
சூரனோத்சவ சேவை
Bramorchavam_2017 (7)
சேஷ வாகனம்
Bramorchavam_2017 (8)
த்வஜாரோகணம்
Bramorchavam_2017 (9)
திருத்தேர்_1
Bramorchavam_2017 (10)
தீர்த்தவாரி_1
Bramorchavam_2017 (11)
யானை வாகனம்_1
வைகாசி அமாவாசை ஸ்ரீசரநாராயணப்பெருமாள், திருவதிகை. உத்சவர் புறப்பாடு
vaikasi_amma17_1
vaikasi_amma17_2
vaikasi_amma17_3
vaikasi_amma17_4
vaikasi_amma17_5
vaikasi_amma17_6
vaikasi_amma17_7
Gallery
Pandurangan Ragumayee
Pandurangan Ragumayee
Perumal
Perumal
saranarayana Perumal
saranarayana Perumal
Sengamalathaiyar
Sengamalathaiyar
Sinakolam
Sinakolam
Temple Entrance
Temple Entrance
Temple Kopuram
Temple Kopuram
Temple Vimanam
Temple Vimanam
Temple
Temple
Uchavar narashima
Uchavar narashima
Uchavar
Uchavar